Partneri

Dobra saradnja je osnova svake inicijative i njene realizacije.
A za to su vam potrebni partneri sa kojima ćete zajedno ostvarivati svoje ciljeve.

Help – Hilfe zur Selbsthilfe

Help je nemačka organizacija sa sedištem u Bonu koja pruža hitnu humanitarnu i razvojnu pojedinicma i zajednicama da sopstvenim snagama poboljšaju uslove života. Help je osnovan 1981. godine, što označava početak aktivnosti i programa pomoći...
Saznaj više

Dress for Success Serbia

Obučena za uspeh Beograd je deo šire međunarodne mreže organizacije “Dress for Success World Wide” koja radi na osnaživanju žena i ostvarivanju finansijske nezavisnosti žena. DFS WW je do sada podržao više od milion žena...
Saznaj više

SKRUG Liga Roma

SKRUG – Liga Roma je nacionalna koalicija romskih udruženja građana u Srbiji usredsređena na praktične i hitne mere i romske politike na nacionalnom i lokalnom nivou. SKRUG se zalaže za inkluziju kroz unapređenje obrazovanja, zdravstva,...
Saznaj više

Donori

Nemačka saradnja

Donator Helpovog projekta „Upravljanja migracijama i podrška povratu tražilaca azila II“ čiji je StartStore pilot projekat, je Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj SR Nemačke preko Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ i deo...
Saznaj više