Pokrenimo moć liderki sutrašnjice

Organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe i Dress for Success Srbija u saradnji sa Ambasadom Ujedinjenih Arapskih Emirata u Beogradu, održala je onlajn konferenciju „Osnaživanje žena van granica”, u četvrtak, 26. novembra 2020. godine, od 9h do 11 č. po lokalnom vremenu i GST (UTC/GMT+4) Abu Dabi 12 – 2.

Konferencija je imala za cilj da pruži smernice i akcije usmerene na opipljive rezultate za osnaživanje žena na Zapadnom Balkanu i da poboljša ravnopravno učešće žena i uškaraca u društvenom, političkom, ekonomskom i kulturnom sektoru.
Konferenciju je otvorio gospodin Ibrahim al Darmaki, šef Odeljenja za ekonomiju, politiku i medije Ambasade UAE navodeći primer učešća žena u javnom i političkom životu Emirata.
Nakon primera dobrih praksi, praktičnih saveta iskusnih poslovnih žena i muškaraca, sa međunarodnim iskustvom u rukovođenju, razvoju i planiranju, usledile su inspirativne poruke za liderke sutrašnjice. Opšti zaključak konferencije je da je neohpodno pažljivo planiranje distribucije novčanih sredstava. Nadasve povezivanje, i sveobuhvatne akcije uzajamne podrške, uz preporuke da se u većoj meri koriste prednosti digitalnog okruženja i savremenih tehnologija.
Program konferencije u celosti je zasnovan na Principima osnaživanja žena, zajedničke inicijative Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija i UN Women, kao i na Agendu 2030 i UN Ciljeve održivog razvoja.
Konferencija je organizovana u okviru Helpovog regionalnog progama „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana 2019-2020“ koji se finansira kroz Nemačku razvojnu saradnju.